Skip to main content

Masterutbildning

Global Health Care

Examensbenämning

Master of Health Care

Nivå

Master

Studietid

1,5 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Engelska

Undervisningen och undervisningsmaterialet är på engelska.

Please note that the following Swedish text is a translation for reference purposes only, and that this degree programme is taught in English. For more detailed information please see our programme description in English

Är du intresserad av global hälsa och särskilt frågor om krisberedskap och krishantering? Jobbar du inom sjukvården och vill vidga dina vyer och göra skillnad genom nationella och internationella krishanteringsinitiativ?

Denna utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter för att kunna agera inom utbildning, lednings- och utvecklingspositioner inom katastrofhantering och beredskap. Det är utformat för att möta de utmaningar som människor på vår planet står inför på grund av klimatförändringar, snabb befolkningstillväxt, hot om terrorism, industriell utveckling och de utvecklingstrender på landsbygden och i städer som länder i både nord och syd upplever. 

Utbildningen, som har ett tydligt fokus på ledarskap och management, ger dig en god överblick över globala hälsoproblem, från tropiska sjukdomar till HIV och AIDS. Med denna utbildning är du också kvalificerad för nyckelpositioner i nödsituations- och katastrofhantering både hemma och utomlands, och du kommer att vara väl insatt i avancerad forskning och innovation när det gäller detta område. 

Utbildningen kan genomföras på 1,5 år. Studierna genomförs i huvudsak som virtuella studier med hjälp av modern inlärningsteknik. Föreläsningar, coachning och uppgifter hanteras online.

Programmet riktar sig till sökande med en lämplig bachelorexamen inom vård eller relaterade hälsovetenskaper, såsom för barnmorskor, ergoterapeuter, hälsovårdare, fysioterapeuter, förstavårdare eller socionomer.