Skip to main content

Masterutbildning

Det sociala området

Utbildningens fokus ligger på handlingsstrategier för att identifiera problem, utveckla resurser och förändra livsvillkor

Examensbenämning

Socionom (högre YH)

Nivå

Master

Studietid

3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen inom det sociala området är svenskspråkig.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Letar du efter en möjlighet att ta nästa steg i din karriär inom ett fält där du på allvar kan göra skillnad? Välfärdssamhället står inför stora utmaningar. Problem kring social delaktighet, demokrati, integration och hur den sociala verksamheten organiseras är centrala frågeställningar i den aktuella välfärdsdiskussionen. Etablerade verksamheter, tjänster och handlingsmodeller behöver förändras och förnyas för att kunna motverka marginalisering och exkludering och motsvara medborgarnas krav och behov. Utbildningen inom det sociala området ger dig eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden och förbereder dig för att ta dig an en ledarskaps- eller expertroll inom välfärdssektorn. 


Utbildningsprogrammet är inriktat på socialt förändringsarbete, där sociala och pedagogiska kunskaper är centrala. Som student får du fördjupad kunskap om förhållanden och processer i det senmoderna samhället som påverkar människors livsvillkor och delaktighet. Fokus ligger på handlingsstrategier för att identifiera problem, utveckla resurser och förändra livsvillkor genom t.ex. social mobilisering, empowerment och förebyggande och stödjande förändringsarbete. Du fördjupar även dina kunskaper inom ledarskap och tar del i Arcadas banbrytande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete.

Ansök till utbildningen

Ansök till masterutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

10 nybörjarplatser!

Ansök

Andra utbildningsalternativ

Kurser på masternivå

Vill du fördjupa din kompetens inom ett specifikt ämne? Arcada erbjuder kurser på masternivå genom Öppna YH. Läs mer

Specialiseringsstudier

Vi erbjuder även små flexibla studiepaket i form av specialiseringsstudier. Paketen består vanligtvis av 3–6 kurser och ger dig kompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Läs mer

 

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Du får fördjupade insikter i kunskapsbaserat socialt förändringsarbete
  • Du kan identifiera och kritiskt analysera förhållanden och processer i det senmoderna samhället som påverkar människors livsvillkor och delaktighet
  • Du kan genom social mobilisering, dialog och empowerment utveckla och stärka människors egna resurser och sociala kompetens för att hantera, påverka och förändra egen livssituation och egna livsvillkor
  • Du får fördjupade kunskaper om aktuella utvärderingsmetoder och -modeller vid utveckling och förändring av det sociala verkamhetsfältet
  • Du får fördjupade kunskaper inom ledarskap
  • Du kan initiera, färdigställa och leda forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt

Vad du kan arbeta som

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social-, hälso- och sjukvården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. En masterexamen på högskolenivå motsvarar en magisterexamen från ett universitet.

Vad våra studenter säger om utbildningen

 

Avatar

Ann-Sofie Nylund

Har studerat det sociala området

– Det hade gått några år sedan mina bachelorstudier och det var dags för en ny utmaning. När jag fick höra om Arcadas masterutbildning inom det sociala området kände jag direkt att det var någonting för mig.

Profilera dina studier

Inom ramen för Mastersarbetet har den studerande möjlighet att profilera sina studier enligt eget intresseområde t.ex. Barn, unga och familjer, Vuxna i och utanför arbetslivet, Äldre och omsorg. Mastersarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika problem i den praktiska verksamheten inom det sociala området. 

Forskning, utveckling och innovation under studietiden

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI–verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI–verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Masterarbeten och olika projekt är en del av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studenterna har en aktiv roll i denna verksamhet bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet. Studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen är starkt involverade i Arcadas olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av den största på Arcada med över 750  studenter. Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Avatar

Åsa Rosengren, PL

Utbildningsansvarig överlärare

+358 (0)294 282 525

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536