Skip to main content

Masterutbildning

Avancerad klinisk vård

Behovet av utbildade specialister inom avancerad klinisk vård ökar konstant och kompetens inom området är efterfrågad inom flera olika yrkesgrupper

Examensbenämning

Sjukskötare (högre YH), Barnmorska (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Förstavårdare (högre YH), Fysioterapeut (högre YH), Ergoterapeut (högre YH)

Nivå

Master

Studietid

3 år

Omfattning

90 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen inom avancerad klinisk vård är svenskspråkig.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Om du letar efter en språngbräda för det nästa steget i din karriär är få områden så aktuella och fascinerande som klient- och patientsäkerhet. Studierna inom avancerad klinisk vård på Arcada bygger på den senaste expertisen inom området. Du får mångsidig kunskap och nya perspektiv om hur säkerhet förstås i förhållande till system och hur risker bäst kan förebyggas och hanteras inom vården. Behovet av utbildade specialister ökar konstant och kompetens inom området är efterfrågad inom flera olika yrkesgrupper. 

Med utgångspunkt i din egna kliniska kompetens förbereder studierna dig för att fungera som ansvarig för frågor inom säkerhet och evidens. Du lär dig om olika former av mänskliga faktorer, ledarskap, teamarbete och beslutsfattande. En viktig ingrediens är att du lär dig sprida ordet och att handleda och utbilda inom säkerhet och evidens. Studierna passar också perfekt för dig som vill inrikta dig på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom området.

Studierna inom avancerad klinisk vård riktar sig i första hand till sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, förstavårdare, fysioterapeuter och ergoterapeuter. Du knyter värdefulla kontakter till så väl dina medstuderande som gästföreläsare, branschexperter och arbetslivet under studiernas gång. 

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete.

Notera att du som masterstuderande endast har rätt till HRT:s, VR:s och Matkahuoltos studeranderabatt om du är medlem i studerandekåren ASK. Alla examensstuderande har ändå rätt till FPA:s måltidsstödkort. Mer detaljerad information om rabattkraven hittar du i Arcadas studieguide.

Ansök till utbildningen

Ansök till masterutbildningen

Nästa ansökningsperiod våren 2020

10 nybörjarplatser.

Ansökan stängd

Andra utbildningsalternativ

Kurser på masternivå

Vill du fördjupa din kompetens inom ett specifikt ämne? Arcada erbjuder kurser på masternivå genom Öppna YH. Läs mer

Specialiseringsstudier

Vi erbjuder även små flexibla studiepaket i form av specialiseringsstudier. Paketen består vanligtvis av 3–6 kurser och ger dig kompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Läs mer

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Klinisk praxis på avancerad nivå
  • Att kunna handleda och utbilda inom patientsäkerhet
  • Processer och system för patientsäkerhet på individ-, samfunds- och organisationsnivå
  • Ledarskap
  • Att initiera, färdigställa och leda forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt

Vad du kan arbeta som

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social- och sjukvården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. En masterexamen på högskolenivå motsvarar en magisterexamen från ett universitet.

Vad våra studenter säger om utbildningen

 

Avatar

Jemina Främling

Har studerat avancerad klinisk vård

– Det som lockade med att söka till Utbildningen i avancerad klinisk vård var att patientsäkerhet är ett så viktigt och aktuellt område inom vården och att du direkt har konkret och praktisk nytta av det du lär dig. 

Forskning, utveckling och innovation under studietiden

Forskning, utveckling och innovation (FUI) är en daglig verksamhetsform som starkt integreras i undervisningen. FUI–verksamheten är en drivande kraft i all kunskapsutveckling inom högskolan. Undervisningen i Arcada är forskningsbaserad och högskolan har ett allmänt uppdrag att sprida kunskap i samhället. Studenterna knyts till FUI–verksamheten bl.a. genom uppdrag i projekt som bedrivs av personalen. Masterarbeten och olika projekt är en del av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Studenterna har en aktiv roll i denna verksamhet bl.a. genom arbetslivskontakter och det samarbete som skapas inom ramen för utvecklingen av kunskap och kompetens i arbetslivet. Studerande som avlägger högre yrkeshögskoleexamen är starkt involverade i Arcadas olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

I nära samarbete med arbetslivet

Arcada har nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. 

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Eivor Wallinvirta

Examensansvarig överlärare

+358 207 699 437
Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 207 699 471