Skip to main content

Öppna studier

Medieproduktion

Kurshelheten ger en inblick i media och medieproduktion ur olika synvinklar. Dessutom ger den dig som möter frågor om närvaro i media i ditt dagliga arbete inom t.ex. en organisation grundläggande färdigheter i att producera enkelt innehåll för webben och grundläggande förståelse för medie- och kultursektorn. För dig som söker en riktning för kommande studier ger kurshelheten en grundförståelse för studier inom kultur och media. 

Kurs Omfattning
Introduktion till medieproduktion 10 sp
Artist Management 5 sp

 

Introduktion till medieproduktion

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till de viktigaste processerna när det gäller att producera audiovisuellt material, kunna de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande, kunna hantera grundläggande utrustning för singelkameraproduktion samt ha bekantat sig med central programvara för hantering av audiovisuellt material.

Artist Management

Målsättningen med kursen är att förstå de olika delarna av managerskap inom kreativa branscher och förstå kulturproducentens olika roller i artist management. Kursen behandlar identiteten sommanager, agent, promotor och olika sätt att stöda konstnärer i deras karriär.

I bägge kurser ingår både när- och distansstudier.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

15 SP

Datum:

7.1.-31.7.2020 

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildare:

Yrkeshögskolan Arcada

Anmäl dig här

Du anmäler dig till kursen via knappen nedan. Sista dagen för anmälan är 16.12.2019.

Anmäl dig här!