Menu

Navigation

Kompetensutveckling

Fortbildning och masterstudier fördelaktigt för individen och arbetsgemenskapen

Arcada Fortbildning ordnar fortbildning inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård på svenska, finska och engelska. Utbildningarna planeras i samarbete med arbetslivet och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. Vi erbjuder specialiseringsstudier, kortkurser och uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Vi ordnar också konferenser och seminarier. 

Arcada Fortbildning har ett specialkunnande inom simuleringsutbildning i patientsäkerhet. Vi har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), ett av Finlands första simuleringscenter. Centrets specialområde är akutmedicin och akutvård både inhospitalt och prehospitalt.

Bekanta dig med Arcada Fortbildnings kursutbud eller be oss om en offert för en skräddarsydd kurs för just din arbetsgemenskap. 

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder också masterstudier som breddar och fördjupar yrkeskompetensen. Vi erbjuder fyra masterprogram på svenska inom Hälsa och Välfärd och två program på engelska inom företagsekonomi och media. Masterstudierna leder till en högre yrkeshögskoleexamen (HYH). En högre yrkeshögskoleexamen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och vill fördjupa och bredda sin yrkeskompetens och arbeta med förändrings- och utvecklingsuppgifter.

Studierna, som kan avklaras på 2–4 år, kan genomföras vid sidan av jobbet. Kunskaps- och kompetensutvecklingen sker i dialog mellan studenter, lärare och arbetsliv. Strategiskt ledarskap är en central ingrediens i masterprogrammen på Arcada. Studierna bistår studenterna i den egna kompetensutvecklingen och nätverksskapandet, men gynnar även arbetsplatsen i bl.a. form av kunskapsutbyte. 

Läs mer om Arcadas utbud av masterutbildningar.