Blogg

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Sedan år 2018 toppar mental ohälsa statistiken för orsaker till sjukfrånvaro (FPA 2019). År 2019 utgjorde psykiska diagnoser för första gången den vanligaste orsaken till beviljandet av invalidpension i Finland (Arbetarskyddscentralen 2021).

Kategori: Blogg

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått mycket nya insikter i olika aktivitetsutmaningar som kan förekomma hos barn. Vi tycker att ett stort tema har varit ADHD och autism, därför har vi valt att reflektera kring dessa i detta inlägg.

Kategori: Blogg

Har ni bara lekt idag?

Har ni bara lekt idag?

“Har ni bara lekt idag?” är en fråga som kan uppstå i vissa situationer. Men det är inte “bara lek”. Visste du att lärande och lek är beroende av varandra? Leken anses vara en del av lärandeprocessen.

Kategori: Blogg

Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Tänk dig att du sitter i din favoritfåtölj. På bordet bredvid dig står en kopp ångande varmt kaffe. Det är bara för dig att sträcka ut din hand och ta koppen. Tyvärr är det här något som inte är möjligt för alla.

Kategori: Blogg

Ergoterapi och sexuell hälsa

Ergoterapi och sexuell hälsa

Personer som kommer till ergoterapi har ofta någon slags funktionsnedsättning som även kan påverka den sexuella hälsan. Trots detta är sex ändå ett väldigt tabubelagt ämne som kan kännas svårt att ta upp med klienter.

Kategori: Blogg