Menu

Navigation

Högskolesamarbete

Helsingforsalliansen

-ett givande samarbete på flera plan

Helsingforsalliansen är en samordningsorganisation för högskolesamarbete på svenska i huvudstadsregionen. Samarbetet bidrar till att erbjuda ett brett studieutbud på svenska, en attraktiv svensk studiemiljö i huvudstadsregionen och olika former av undervisningssamarbeten mellan högskolorna. 

I Helsingforsalliansen ingår Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors universitet (inklusive Social- och kommunalhögskolan),  Hanken - Svenska handelshögskolan och Aalto-universitetet. Tillsammans arbetar Helsingforsalliansen bland annat genom webbplatsen www.studeraihelsingfors.fi.

 

 

 

Arcada och Högskolan på Åland stärker högskolornas nordiska anknytning

Högskolan Arcada och Högskolan på Åland påbörjade 2013 ett strategiskt samarbete i syfte att stärka högskolornas roll på den nordiska högskolemarknaden. Samarbetet fokuserar på utveckling av utbildningar och samarbetsformer för student- och personalutbyten samt på utbyte av information och material. Högskolorna strävar även efter att starta gemensamma forskningsprojekt.

Arcada och Diak samarbetar inom utbildning och forskning och satsar på campussamarbete

Arcada och Yrkeshögskolan Diak har ett nära utbildnings- och forskningssamarbete inom social- och hälsovårdsområdet. Samarbetets syfte är att ytterligare höja kvaliteten på utbildning och forskning och att stärka genomslagskraften.

Högskolorna erbjuder bl.a. masterutbildningen Global Health Care i samarbete med University of Eastern Africa Baraton i Kenia. Sedan år 2016 har högskolorna sina verksamhetsutrymmen på ett gemensamt campusområde i Helsingfors. Det här campussamarbetet omfattar bl.a. användning av inlärningsmiljöer så som simuleringsmiljöer och smarta kök.

Aktivt forskningssamarbete med Mälardalens högskola

Arcadas och Mälardalens högskolas samarbete omfattar gemensamma forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och forskar- och lärarutbyte inom social- och hälsovård.