Skip to main content

Fortbildning

För nu- och framtidens stjärnor.

Fortbildning

Vill du hålla dina kompetenser knivskarpa`?

Fortbildningskurser är utbildningspaket som vi skapat för att möta de behov arbetslivet ställt. De leds vanligtvis av vår egna akademiska personal och förstärks vid behov av utomstående experter.

Fortbildning

Till kurskalendern


 

Specialiseringsstudier

Arbetslivet är i ständig förändring. Det förutsätter ny och mångsidig kompetens och expertis. Specialiseringsstudier är utbildning som främjar yrkesinriktad utveckling och specialisering. Yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar är riktade till personer som jobbar och som har en högskoleutbildning. 

Studierna, som omfattar minst 30 studiepoäng, kan utföras vid sidan om arbetet. 

Specialiseringsutbildningarna planeras och genomförs i nära samarbete med arbets- och näringslivet och med högskolor i Finland.

Specialiseringsstudier

Till kurskalendern


 

Arcada Patient Safety and Learning Centre

Arcada Patient Safety and Learning Centre (APSLC) erbjuder mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde. Centrets specialkunnande finns inom patientsäkerhet och simuleringsundervisning.

APSLC-kurser

Aktuella kurser


 

Öppna yrkeshögskolekurser

Kurser inom öppna yrkeshögskolan ger dig chansen att bredda och fördjupa dina kunskaper inom de ämnen du brinner för. Vill du uppdatera din kompetens, sätta dig in i ett nytt område eller helt enkelt ta chansen och testa på yrkeshögskolekurser?

Många kurser kan genomföras vid sidan av arbetet. Undervisningen sker både under dag- och kvällstid i form av bl.a. föreläsningar, övningar, projektarbeten, litteraturstudier, distansstudier och tentamina.

Du kan välja mellan alla de ordinarie kurser som Arcada erbjuder. Samtliga kurser hittas i Arcadas studieguide, start.arcada.fi.

Brett utbud av kurser

Då du hittat en kurs du är intresserad av, anmäler du dig genom att skicka e-post till oppnayh(at)arcada.fi

Till samtliga kurser


 

Uppdragsutbildning

Arcada Fortbildning skräddarsyr uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Dessa kan vara allt från korta till mera omfattande utbildningar. Uppdragsutbildningar kan ordnas i Arcadas utrymmen såväl som på en arbetsplats. All utbildning utformas i samarbete med uppdragsgivaren.

Intresserad av att beställa en skräddarsydd utbildning?

 

Lotta Wikman

Lotta Wikman

Direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande

+358 294 282 846

Frågor? Kontakta oss!

Lotta Wikman

Lotta Wikman

Direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande

+358 294 282 846
Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 505
Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 501
Christoffer Ericsson

Christoffer Ericsson

Verksamhetsledare för APSLC

+358 294 282 838