Skip to main content

Svenska för nybörjare 4

I kursen Svenska för nybörjare 4 ligger följande i fokus:

Grammatiken omfattar en fördjupning av tidigare moment samt en ingående övnig av bisatser och nominalfrasens hela struktur. Ordförråd i anslutning till arbetsliv, hälsa, årstider, resor och boendeformer. Kulturen satsar på traditioner.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Datum:

22.3-16.6.2021

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

75 €

(moms 0€). Kursen är gratis för arbetslösa och permitterade.

Utbildare:

Arcada

För vem är kursen ämnad:

Svenska för nybörjare 3 CEFR A.2.1

Anmälan

Anmäl dig här

Frågor? Kontakta:

Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 501