Skip to main content

Svenska för nybörjare 3

I kursen Svenska för nybörjare 3 går vi igenom följande:

Fokus ligger på muntlig svenska med hjälp av vardagsdialoger och övningar. Studeranden övar upp vissa ämnen såsom att beställa mat på en restaurang, reservera hotellrum, köpa biljetter etc. Grammatiken omfattar preteritum och perfektum, pluralis och adjektivets komparation. Kulturen behandlar även de nordiska länderna.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Datum:

13.1-18.3.2021

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

75 €

(moms 0€). Kursen är gratis för arbetslösa och permitterade.

Utbildare:

Arcada

För vem är kursen ämnad:

Svenska för nybörjare 2 (nivå A.1.2)

Anmälan

Anmäl dig här

Frågor? Kontakta:

Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 501