Skip to main content

Svenska för nybörjare 1

Intresserad av att få grundläggande färdigheter i svenska? Kursen Svenska för nybörjare 1 behandlar följande:

  • Grundläggande strukturer i språket (presens, singularis etc.), uttal, fraser och ordförråd. 
  • Texter och dialoger.
  • Kulturen och de nordiska länderna.

Kursens stödspråk är engelska.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Datum:

7.9-21.10.2020

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

75 €

(moms 0€). Kursen är gratis för arbetslösa och permitterade.

Utbildare:

Arcada

Anmälan

Anmäl dig här

Frågor? Kontakta:

Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 501