Skip to main content

Kroppsnära elektronik

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskap om kroppsnära elektronik som används
inom social- och hälsovården. Kompetensen omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk
granska kroppsnära elektronik.

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller videon, föreläsningar, artiklar och praktiska
uppgifter. Efter varje uppgift görs en inlärningsuppgift.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

1 SP

Datum:

1.1-31.5.2021

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

Kursen är gratis för arbetslösa och permitterade. För övriga: 15€

Utbildare:

Arcada

Anmäl dig här

Anmäl dig här

Frågor? Kontakta:

Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 505