Skip to main content

Idrottsnäring

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande bekantar sig med näringens inverkan på idrottaren och på dennes prestationer och därmed känner till vad idrottaren bör beakta innan, under, samt efter idrottsprestationen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att beskriva näringens inverkan på idrottsprestationen, återhämtningen och utvecklingen samt beakta särdragen gällande näring i olika idrottsgrenar.

Innehåll

Videoföreläsningar
Inlärningsövningar (essäer, tent)
Peer-learning
Nätdiskussion

Litteratur

Material på ItsLearning. Vetenskapliga artiklar. Exempel på böcker: Liikuntaravitsemus 2014. Ilander et al. VK- kustannus ISBN 978-951-9147-70-3 Sports and excercise nutrition 2012. McArdle et al. Lippincott Williams and Wilkins. ISBN: 978-145-1118-06-3 The complete guide to Sports nutrition 2017. Bean. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN: 978-147-2924-20-9 

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Datum:

27.4-19.6.2020

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

Kursen är gratis för arbetslösa och permitterade. För övriga: 75€

Utbildare:

Arcada

För vem är kursen ämnad:

Förhandskrav: Grundkurs i näringslära

Anmäl dig till kursen

Anmäl dig här