Skip to main content

Hygienpasset

Alla som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha grundkunskaper i livsmedelshygien, så att de kan hantera maten tryggt. Det finländska passet i livsmedelshygien har tagits fram för att främja livsmedelssäkerheten.

 

Behöver jag ett hygienpass?

Hen behöver ett hygienpass om hen i sitt arbete hanterar oförpackade, lätt förskämbara livsmedel. Lätt förskämbara livsmedel är exempelvis mjölk, kött och fisk.
Till exempel om hen jobbar på kaféer, restauranger, storkök, allehanda kiosker, snabbmatsrestauranger, livsmedelsbutiker eller servicestationer.

Hygientest

Följande tenttillfällen ordnas 2021.


En person som deltar i ett kompetenstest ska vara beredd att bevisa sin identitet för kompetenstestaren genom att visa upp ett giltigt av polismyndighet utfärdat identitesbevis ; körkort, pass, id. Utan id får personen inte tentera

Det behövs också anteckningsmaterial: blå bläckpenna (INTE svart), blyertspenna och suddgummi.

Testet omfattar 40 påståenden som är antingen rätt eller fel, och du ska kunna välja det rätta alternativet för minst 34 av dessa påståenden.

Ett kompetenstest presteras på antingen svenska eller finska.
Man har under ett test 45 minuter på sig att besvara testets påståenden och man får tidigast 20 minuter efter att testet började returnera testblanketten.

Deltagarna skall vänta på testresultatet före de får avlägsna sig från testtillfället. Reservera ca 90 min för testet.

Efter godkänt  hygienkompetenstest får du Hygienpasset hemskickat med posten efter ca 3 veckor.

Livsmedelsverkets hemsida med nyttig information om hygienkompetens.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/

Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta:
mlindstrom.hygienpass@gmail.com

Tent ordnas på Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Kursinformation

Antal studiepoäng:

Datum:

1.1.-31.12.2021

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

70 €

+ moms 24% (86,80€)

Utbildare:

Yrkeshögskolan Arcada

Anmälan

Anmäl dig här