Skip to main content

Fortbildning

För nu- och framtidens stjärnor.

Förstärk dina kompetenser

Fortbildning för framtiden

Endast genom kontinuerligt lärande hålls din yrkeskompetens  á jour och möter de krav arbetsmarknaden ställer. Det är här vi kommer in i bilden.

Vi ordnar fortbildning inom teknik, kultur, media, företagsekonomi, idrott, social- och hälsovård. 

Aktuella kurser

I vår kurskalender kan du filtrera på aktuella kurser enligt dina preferenser. 

Till kurskalendern

Vi erbjuder följande fortbildningsformer

Vår expertis

På Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det ska kännas givande och ändamånsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning inom:

Ekonomi

 Learning outcomes

Kultur och media

 Kultur och media

Idrott

 Idrott

Social- och hälsovård

 Social- och hälsovård

IT

 IT

Teknik

 Teknik

Vi utnyttjar specialkompetensen hos Arcadas lärarkår och anlitar utomstående specialister då det behövs.

Frågor? Kontakta oss!

Lotta Wikman

Lotta Wikman

Direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande

+358 294 282 846
Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 505
Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 501
Christoffer Ericsson

Christoffer Ericsson

Verksamhetsledare för APSLC

+358 294 282 838