Att övergå till öppen vetenskaplig publicering (s.k. open access publishing) är en pågående global förändring och ett delmål för ett öppet samhälle. Detta innebär att resultaten av Arcadas forsknings- och utvecklingsarbeten görs tillgängliga för alla. Allt fler finansiärer av forskning och utveckling kräver att resultaten av offentligt finansierad verksamhet publiceras öppet. Yrkeshögskolorna arbetar även aktivt gemensamt för öppen publicering och öppen data inom UKM-projektet ”Open Science and Research Initiative” (ATT). Flera förlag har även reagerat på dessa krav om öppen publicering genom att tillåta att manuskript som är godkända för publicering också får parallellpubliceras på öppna arkiv.

Arcadas principer för Open Access publicering hittas här.

Arcada Working Papers

Arcada Working Papers är en publikationsserie med akademiska artiklar, bokkapitel eller recensioner som inte ännu publicerats. Artiklar i denna serie representerar pågående utredningar och kommer att revideras och publiceras senare via andra akademiska forum.

Senaste Arcada Working Papers hittas på Theseus.

Arcada Publikation

Arcada har en egen publikationsserie som heter "Arcada Publikation". Syftet med publikationsserien är att främja publicering av sådana forskningsinsatser och arbeten som hänför sig till högskolans verksamhet och kompetensområden. Med publikationsserien stärker Arcada informations- och kunskapsflödet regionalt, nationellt och internationellt.

Alla publikationer inom serien hittas på Theseus.

Övriga publikationer

Ett register över övriga publikationer/artiklar samt expertgranskade sammandrag utgivna av Arcadas personal finns i Arcadas publikationsregister