Inom kulturområdet fokuserar Arcada och institutionen för kultur och media särskilt på utmaningar och möjligheter som uppkommer då medierna i en allt högre grad influerar kulturen och samhället. Institutionen tar fram bl.a. nya teknologimodeller för digital framställning inom scenkonsten. 

Inom kulturområdet samarbetar Arcada bl.a. med Yle, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Kontaktuppgifterna till institutionerna hittar du under Forskare eller Forskningens framsida.

Nu tillgänglig:

Documentary & Diversity 
A collection of reflections: The impact of the NSSE programme on institutions and individuals

Documentary and Diversity