Yrkeshögskolan Arcada och Vanda stad, enheterna inom social- och hälsovården startade under våren 2014 ett gemensamt projekt (VaSa). Projektet är knutet till Vanda stads tvåspråkighetsprogram och syfte är att utveckla den svenskspråkiga servicen inom social- och primärhälsovården. I enlighet med Vanda stads tvåspråkighetsprogram är fokus för utvecklingen den svenskspråkiga servicen och dess utvärdering, samt kommunikationspraxis inom resultatenheterna.

Detta gemensamma projekt ingår i Arcadas projekt Patienten och klientens röst som genomförs 2014–2016. Arcada utvecklar tillsammans med Vandra stad inom det hälsofrämjande området tjänster och service på svenska som stöd för den svenskspråkiga befolkningen inom delomården för fysisk aktivitet och hälsomotion, och stöd av livsvillkor för äldre. Hälsofrämjande och förebyggande arbete på svenska berör patienters och klienters hälsa och välfärd på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Inom området för social delaktighet fokuserar tvåspråkighetsprogrammet bl.a. på grupper med särbehov; att möjliggöra vård och service på svenska för sårbara och utsatta patient- och klientgrupper så att de känner tillhörighet och kan bidra till en aktiv medverkan och till ett medansvar. Området för patientsäkerhet tar utgångspunkt i säkerhet och trygghet i relation till mänskliga faktorer med tyngdpunkt på svenskspråkig kommunikation i tal och skrift, för att uppnå en patient- och klientsäker kultur.

I projektet deltar från Vanda stad följande resultatenheter: Familjeservice, Äldreservice och Handikapptjänster, Hälsovårdstjänster samt Förvaltning och Ekonomi. Studenter från alla utbildningar inom Institutionen för hälsa och välfärd deltar i projektet. Utvecklingschef Heli Bäckmand är projektansvarig inom Vanda stad.

Arcada har namngivit fyra huvudansvariga lektorer och överlärare: Göta Kukkonen (fysioterapi och idrott), Gun-Britt Lejonqvist (vård), Åsa Rosengren (sociala området och ergoterapi), Eivor Wallinvirta (vård och projektadministration).

Ett samarbetsavtal mellan Vanda stad och Arcada uppgjordes i september 2014. Projektet är integrerat i undervisningen och har tillsvidare inte extern finansiering.

Project partners: Vanda stad

Duration: -

Project manager: -

Participating researchers: 

  • Åsa Rosengren
  • Eivor Wallinvirta
  • Gun-Britt Lejonqvist