Det övergripande syftet med projektet är att främja äldre personers hälsa och välbefinnande inom äldreservicen i Sibbo kommun genom att utveckla en personcentrad verksamhet, där äldre personer, även de mest utsatta, ges möjlighet och stöds till att få sin röst hörd i beslutsfattande och i utvecklingsverksamhet. Detta syfte omfattar tre olika nivåer: individnivå, verksamhetsnivå och organisations-/systemnivå;

  • Att stärka den enskilde personens möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och den omsorg han eller hon mottar. (Individnivå).
  • Att stärka den enskildes möjlighet till medverkan i utveckling av vård och omsorg och i beslut på verksamhetsnivå. (Verksamhetsnivå)
  • Att stärka äldres medverkan och delaktighet i utvecklandet av styrdokument och riktlinjer för god kvalitet i äldreservicen i Sibbo kommun. (Organisations- /systemnivå)

Effekten som nås på långsikt är;

  • Hållbar struktur för äldres delaktighet och inflytande har skapats inom äldreservicen i Sibbo
  • Delaktighetsfrämjande förhållnings-och arbetssätt har skapats hos professionella och studerande
  • Fortlöpande lärande processer i vilken alla deltagare, både chefer, personalen och den äldre personen får sin röst hörd har skapats.

Projektet administreras av yrkeshögskolan Arcada och i projektet deltar Bettina Stenbock-Hult, FD, överlärare i hälsofrämjande: Åsa Rosengren, PL, överlärare inom det sociala området; Maria Forss, HM, lektor i organisation och ledarskap och kommunen Sibbo. Kommunen har ett eget praxisteam med ansvarsperson.

Ett intentionsavtal för samarbetet mellan Arcada och Sibbo kommun har undertecknats i januari 2014 och projektfinansiering sökes för tillfället.

Project partners: Sibbo kommun

Duration: 2014-17

Project manager: -

Participating researchers: 

  • Åsa Rosengren
  • Maria Forss