Självstyrande arbetsteam

Financing:
Arbetarskyddsfonden, Lindstedt-fonden
Project partners:
THL, Hanken, Lappeenrannan Teknillinen yliopisto (LUT), Prakticum, Sibbo kommun, Tammersfors stad
Duration:
9/2017 - 31.12.2019
Contact person:
Jukka Surakka, jukka.surakka@arcada.fi


CP-North: Living with Cerebral Palsy in the Nordic Countries / Att leva med cerebral pares i Norden.

Financing:
NordForsk
Duration:
2017-2022
Contact person:
Ira Jeglinsky

For more information please visit the project website: rdi.arcada.fi/cpnorth


Infodemiology – Insights into Health Behaviour

Financing:
Fonden för Teknisk Undervisning och Forskning  
Duration:
12 months, 1.8.2017-31.7.2018
Project manager:
Jonas Tana, jonas.tana@arcada.fi


NURED

Financing:
Interreg Central Baltic Programme 2014-2020, Regional Council of Southwest Finland
Project partners:
Tallinn Health Care College (Estonia), Riga Stradins University (Latvia), Mälardalen University (Sweden)
Duration:
36 months, 1.9.2016-31.8.2019
Project manager:
Jukka Surakka


The Developer of Digital Health and Welfare Services

Financing:
Central-Baltic/Interreg 2014-2020, European Regional Development Fund (122 528,00 €)
Project partners:
Laurea UAS, Tartu Health Care College, Red Cross Medical College of Riga
Duration:
01.09.2015 – 28.02.2018
Project manager:
Gun-Britt Lejonqvist, +358 207 699 646, gun-britt.lejonqvist[at]arcada.fi


Vardagen på daghem som socialt kapital

Duration:
2015-2018
Project manager:
Carina Kiukas, Denice Haldin och Bettina Brantberg


Positive attitude development - access to labor market for young adults with mental health problems

Financing:
Central-Baltic/Interreg 2014-2020
Project partners:
Tallinn University
Duration:
01.05.2015 – 31.04.2017
Project manager:
Jukka Piippo, e-mail: jukka.piippo[at]arcada.fi


VASA

Project partners:
Vanda stad
Duration:
-
Project manager:
-


Äldres röst – att vara subjekt i sin egen vardag - ett forsknings-och utvecklingsprojekt inom äldreservice i Sibbo kommun 2014-17

Project partners:
Sibbo kommun
Duration:
2014-17
Project manager:
-