Institutionen för hälsa och välfärd, som utbildar experter inom idrott, social- och hälsovård fokuserar i sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Inom området för patientsäkerhet är Arcada och institutionen för hälsa och välfärd internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Även inom hälsofrämjande har Arcada gedigen kompetens och institutionen fokuserar i FUI-verksamheten på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna.

Inom forskningsområdet social delaktighet fokuserar institutionen på det sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård).

Inom de här centrala forskningsområdena samarbetar Arcada nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Kontaktuppgifterna till institutionerna hittar du under Forskare eller Forskningens framsida.