Läs mer om detta projekt på:

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kierratysmuovien-3d-tulostuksen-sovelluslaboratori/

Financing: TEKES (INKA program) och privat

Project partners: SYKE, Turun AMK, 5 företag

Duration: 1.1.2016 - 31.5.2017

Project manager: Mirja Andersson

Participating researchers: Mirja Andersson