Minskningen av naturtillgångar och därtill hörande samhällskrav och näringslivets behov förutsätter en övergång till radikalt effektivare återvinning av material. Målsättningen med ARVI-forskningsprogrammet är att bygga en stark gemensam förståelse för återvinning och dess framtida businessmöjligheter samt kunskap och förmåga att utnyttja dem. Programmet skapar ny information, nya metoder och koncept för att bl.a. administrera materialströmmar.

Publikationer:

Detergent impurity effect on recycled HDPE: Properties after repetitive processing 
(Författare från Arcada: Mirja Andersson, Valeria Poliakova)

Financing: TEKES (CLEEN SHOK-program) och privat

Project partners: 18 företag, 11 forsknings- och offentliga organisationer

Duration: 2014-2018

Project manager: Mirja Andersson

Participating researchers: 

  • Mirja Andersson
  • Valeria Poliakova