Arcada U-Value meter and real estate energy
Financing:

Duration:

Project manager:
Mikael Paronen


Teknetium

Financing:
Svenska folkskolans vänner r.f. 
Duration:
2016-2019
Project manager:
Mirja Andersson


Soft robotics for healthcare

Financing:
Fonden för Teknisk Undervisning och Forskning  
Duration:
1.2.2017-present
Project manager:
Stewart Makkonen-Craig


Tillämpningslaboratorium för plaståtervinning med 3D-skrivare (3DPlast)

Financing:
TEKES (INKA program) och privat
Project partners:
SYKE, Turun AMK, 5 företag
Duration:
1.1.2016 - 31.5.2017
Project manager:
Mirja Andersson


ARVI

Financing:
TEKES (CLEEN SHOK-program) och privat
Project partners:
18 företag, 11 forsknings- och offentliga organisationer
Duration:
2014-2018
Project manager:
Mirja Andersson


Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

Financing:
TUF (Fonden för teknisk undervisning och forskning)
Project partners:
Chalmers tekniska högskola
Duration:
2005 -
Project manager:
Mikael Paronen


Functional track etch membranes

Financing:
Stiftelsen Arcada / Arcada Foundation
Duration:
2009-
Project manager:
Head of Department, PhD, Mikael Paronen