Institutionen för energi- och materialteknologi fokuserar i den tillämpade forskningen på multifunktionella material och energieffektivitet och är lyhörda för samhällets och näringslivets behov. Forskarna utvecklar i samarbete med studenterna vardagliga produkter i syfte att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför och nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter.

Inom prioritetsområdet funktionella material strävar Arcada efter att ta fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Samarbetspartners inom detta område är bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

Kontaktuppgifterna till institutionerna hittar du under Forskare eller Forskningens framsida.