Ett av de nya prioritetsområdena på Arcada och institutionen för ekonomi och affärsanalys är affärsutveckling och informationsanalys med tyngdpunkt på analys av stora datamängder, s.k. Big Data. Det här forskningsområdet är en ny satsning inom högskolan och sysselsätter ett flertal kvalificerade forskare med gedigen erfarenhet inom området. Antalet doktorer inom området är över 5 och flera har docent-kompetens. Vi har några fokusområden inom informationsanalysen t.ex. informationssäkerhet, finansiell stabilitetsforskning (se www.risklab.fi), text analytik och maskininlärning. Vi har också forskning inom digital marknadsföring med fokus på turism, e-handel och kundrelationshantering.

Vi samarbetar nationellt med bl.a. Aalto-Universitet och Helsingfors universitet, samt internationellt med bl.a. Goethe University (Frankfurt, Tyskland), The University of Iowa (Iowa, USA) och The Open University (London, England).

Kontaktuppgifterna till institutionerna hittar du under Forskare eller Forskningens framsida.