Vinterns examensceremoni äger rum fredagen den 24 januari 2020 kl. 15.00.

Mer information om ceremonin och anmälan på start.arcada.fi.