Hjärta

Välkommen att ta del av minnesboken till ära av professor Katie Eriksson!

PROGRAM / 18.11.2020 kl. 13.00

Moderator: Jari Savolainen / Camilla Wikström-Grotell

Musik

Hälsningsord
Jari Savolainen , utbildningsansvarig för sjukskötarutbildningen på Arcada

Presentation av minnesbok
Gun-Britt Lejonqvist
Eivor Wallinvirta
Camilla Wikström-Grotell

Musik

Anmäl er till tillställningen här. Tillställningen hålls via Zoom. 

Minnesseminariet till ära av professor Katie Eriksson, In Caritate Veritas - Sanningen finns i kärleken, 18.11.2020 på yrkeshögskolan Arcada skjuts upp ett år p.g.a. coronaläget. Programmet för seminariet hittas här.