AMK-kampuspäivä har ordnats sedan 2013 som en informationsdag för andra stadiets finska gymnasier och yrkesskolor i Helsingforsregionen, tillsammans med Laurea, Haaga-helia, Metropolia samt Diak. I år genomförs evenemanget virtuellt. 

Mer information, anmälan och program hittas på webbsidan AMK-kampuspäivä.