Yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen ordnar en gemensam valdebatt inför årets riksdagsval. Debatten hålls på Diak den 6 mars klockan 15–17. Teman för debatten är utbildning, marginalisering och social- och hälsovårdsreformen.

Deltagare i valdebatten:
Samlingspartiet: Sari Multala
Vänsterförbundet: Paavo Arhinmäki
Blå framtid: Simon Elo 
De Gröna: Maria Ohisalo
Kristdemokraterna: Elie El-Khouri
Centern: Antti Kaikkonen
Socialdemokraterna: Pilvi Torsti
Sannfinländarna: Mika Niikko
Svenska folkpartiet: Eva Biaudet

Valdebatten kommer även att sändas live på nätet (länk till streamen uppdateras senare). Evenemanget är ett samarbete mellan Arcada, Diak, Haaga-Helia, Humak, Laurea och Metropolia.

Som moderatorer fungerar Jaakko Heinimäki, chefredaktör för tidningen Kirkko ja kaupunki, kolumnist och präst samt Hanna Kivimäki, studerande på Metropolia och förbundsstyrelsemedlem i Eurooppanuoret.

Det bjuds på kaffe under evenemanget. Varmt välkommen!

Datum: 6.3.
Tid: 15.00-17.00
Plats: Yrkeshögskolan Diaks campus i Helsingfors, Byholmsgränden 2, 00580 Helsingfors