Välkommen på seminariet Var i Norden är min stol? måndagen den 27.5.2019 klockan 10:00 -15:00 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors.

The best way to predict the future is to create it.
Abraham Lincoln

Hur uppmuntrar vi varandra att vara innovativa och på det sättet bibehålla en öppen nyfikenhet för framtiden? Byggnader, färger, material och konstverk påverkar vårt sätt att agera och fungera. Hur kan vi forma vår arbetsmiljö så att vår omgivning lockar till ett hälsofrämjande och innovativt arbetssätt? Kan vi med hjälp av möbler påverka vårt beteende och hur i så fall? Här erbjuder vi ett tillfälle för att finna svar på detta!

Program (Stora auditoriet):

10:00-10:15 Seminariet öppnas
10:15-11:00 Framtidens arbete och framtidens arbetsplatser, Anna Välimaa, Expert, Sitra
11:00-12:00 Innovationer i grupp på arbetsplatser och för framtidens arbetsplatser, Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet.
12:00-13:00 Lunch på egen bekostnad
13:00-15:00  Aktivitetsbaserade arbetsplatser för att öka välbefinnandet, dialogerna och innovationerna, Cecilia Söderström & Britt Lindqvist, Vasakronan                     

Seminariet är gratis. Frågor? Vänd er till maria.forss@arcada.fi. Anmälning senast 23.5.2019 via den här länken.

Arrangör: Arcada med finansiering av Kulturfonden