Den 23-24 maj samlas världsledande akademiker och representanter för banksektorn på Finlands Bank i Helsingfors, då den femte RiskLab-konferensen om systematisk riskanalys ordnas.

Målet med konferensen är att ta i bruk olika metoder och tekniker från andra vetenskapsområden, som till exempel datavetenskap, fysik och biologi. Under dagens lopp kommer deltagarna att få ta del av olika teman som omfattar policy- och yrkesorienterad forskning med koppling till systemriskmätning.

Konferensen arrangeras av RiskLab, Finlands Bank och Europeiska systemrisknämnden (ESRB).

Läs mer om konferensen och se programmet i sin helhet på RiskLab Finlands hemsida.