Yrkeshögskolan Arcada ordnar i samarbete med det Nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik årets NORDYRK-konferens 12-14.6.2019 i Helsingfors. Årets tema är Lärande och arbetslivskompetens i ett framtidsperspektiv – utmaningar inom yrkesutbildningen.

Konferensen är en mötesplats för alla som jobbar med forskning och utveckling inom området för det yrkespedagogiska och yrkesdidaktiska fältet och för alla som är intresserade av nya rön inom yrkes- och professionsutbildningen på olika nivåer.

Huvudtalare är: 
Professor Stephen Billett, Griffith University, Australien. 
Professor Lazaro Moreno Herrera, Stockholms universitet, Sverige. 
Professor Raija Hämäläinen, Jyväskylä universitet, Finland.

Abstract skickas senast 28.2.2019 till Camilla Wikström-Grotell, nordyrk2019@arcada.fi. Besked ges i slutet av mars.

Programmet består av föredrag, papper- och posterpresentationer, symposier och workshops. Konferensen inleds på onsdag med lunch och avslutas fredag vid lunch. På onsdagen ordnas ett get-together-party och på torsdag arrangeras en konferensmiddag.

Klicka här för närmare information och registrering. Varmt välkomna till Helsingfors och Arcada!