Yrkeshögskolan Arcada öppnar sitt tjugofjärde läsår med en högtidlig inskriptionsfest onsdagen den 4 september kl. 15.00, tillsammans med nya studenter, personal och inbjudna gäster.

Under öppningen av läsåret framförs hälsningar av rektor Mona Forsskåhl, styrelseordförande Marcus Rantala, Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada samt styrelseordförande Darya Karilahti, Arcada studerandekår - ASK.