Sommarens examensceremoni äger rum fredagen den 14 juni 2019 kl. 15.00.

Mer information följer.