Sommarens examensceremoni äger rum fredagen den 14 juni 2019 kl. 15.00.

Mer information om ceremonin och anmälan på start.arcada.fi.