Välkommen på Ergoterapins forsknings- och utvecklingssymposium 4 april 2019!

Forsknings- och utvecklingssymposiet erbjuder forskare, studerande, lärare och yrkesverksamma ergoterapeuter möjligheten att lyssna till anföranden och delta i workshops kring forsknings- och utvecklingsprojekt inom ergoterapins ämnesområde. Dagen genomförs på finska, men det hindrar dig inte från att ställa frågor eller diskutera på svenska.

I takt med att social- och hälsovårdstjänsterna förnyas krävs det evidensbaserat arbete och samhällelig påverkan för att synliggöra ergoterapins kärna. Forskning, utveckling och innovation görs av många aktörer både inom aktivitetsvetenskap och inom ergoterapin.

Symposiet arrangeras på Yrkeshögskolan Arcada. Adressen är Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors. Anmälningslänken och programmet hittar du här.

Evenemangets Facebook-sida administreras av Arcadas och Metropolias studerande som är med och arrangerar symposiet.