AMK-kampuspäivä har ordnats sedan 2013 som en informationsdag för andra stadiets finska gymnasier och yrkesskolor i Helsingforsregionen, tillsammans med Laurea, Haaga-helia, Metropolia samt Diak. 

Mer information om dagen följer. Anmälan öppnar i oktober.