AMK-kampuspäivä har ordnats sedan 2013 som en informationsdag för andra stadiets finska gymnasier och yrkesskolor i Helsingforsregionen, tillsammans med Laurea, Haaga-helia, Metropolia samt Diak. 

Dagens program:

9.00-9.35                           Välkommen till Arcada (Stora auditoriet) 

9.40-10.15                         Utbildningspresentationer (välj en av våra fem institutioner att bekanta dig med)

10.15-11.00                       Mässa (Lilla torget)