Hur kommer äldreomsorgen att se ut i framtiden? Hur påverkas den av välfärdstekniken? Vilka digitala och teknologiska lösningar kan användas i ett hälsofrämjande syfte för just de äldre? Kom med och bekanta dig och diskutera de här frågorna med nordiska experter och forskare på seminariet

NORDIC HEALTH PROMOTION SEMINAR
-
Digitala och teknologiska lösningar för målgruppen äldre


Tid:                   14.3.2018 kl. 13-16
Plats:                Lilla Auditoriet, Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors
 

Program

13.00               Välkommen

Camilla Wikström-Grotell, HVD, prorektor, Arcada                         

13.15               Danish future elderly care: Danish students Career dreams in relation to elderly care and “new insights” in DK about the future nurse (Health Professionals) in a gerontology and technology perspective”.

Kirsten Maibom,  MLP , Head of R&D center VIA Ageing and Dementia & Jette: Henriksen, PhD, VIA Denmark

14.00               VR-glasögon som teknologiskt hälsofrämjande innovation

Jonas Tana, forskare Arcada, doktorand, Åbo Akademi

14.30-15.00   Kaffe

15.00               Välfärdsteknik inom äldreomsorg - exemplet JustoCat                                      

Christine Gustafsson, Leg. Sjuksköterska, PhD, docent i vårdvetenskap på Mälardalens Högskola

15.30             Discussion and conclusions
Maria Forss, PhD, senior lecturer, Arcada UAS

Seminariet är öppet för alla intresserade. Anmäl dig här senast den 12 mars.