Vårens examensceremoni för utexaminerade under perioden 1.1-5.6.2018 ordnas fredagen den 15 juni klockan 13.00 i Arcadahuset (Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors).

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt Arcadas rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål för våra utexaminerade. Efter ceremonin finns möjlighet till fotografering.

Vänligen notera att anmälan till examensceremonin sker via start.arcada.fi