Finsklärare vid universitet och högskolor, gymnasier och yrkesinstitut, studiehandledare, rektorer, språkcenterdirektörer, skoldirektörer, beslutsfattare och intresserade- varmt välkomna att delta i en seminariedag kring Arbetslivets tvåspråkighet och flerspråkighet – Työelämän kaksikielisyys ja monikielisyys.

Var: Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa
När: 3 maj 2018 kl. 12.00 - 16.30.

Seminariet belyser tvåspråkigheten ur ett finlandssvenskt perspektiv och  fokuserar på språkliga färdigheter som arbetslivet förväntar sig och som lagen kräver av universitets- och högskoleutbildade. Seminariet är en del av ett fortbildningsprojekt för finsklärare vid universitet och högskolor som lektor Ulrika Rancken vid Arcada och lektor Marit Nilsson-Väre vid Hanken erhållit Svenska kulturfondens stipendium för. Under seminariet behandlas det branschspecifika språkkunnandet på högskolenivå.

Professor Riitta Pyykkö från Turun yliopisto fungerar som seminariets huvudtalare med en föreläsning kring flerspråkighet, vilka utmaningar och möjligheter den medför. Forskaren Kjell Herberts kommer att belysa vårt tema ur ett finlandssvenskt perspektiv med rubriken ”Från enspråkighet till flerspråkighet – i individ- och samhällsperspektiv”.

Dagen avslutas med en paneldiskussion kring behovet av språkkunskapers mångfald  och det branschvisa språkkunnandet, i detta fall finskans betydelse för framgång i arbetslivet när det gäller våra finlandssvenska studerande och utexaminerade. Som panelens moderator fungerar språkcenterdirektör,  professor Nina Pilke från Vasa universitet.

Seminariet är kostnadsfritt för deltagare.

Anmälan senast 25.4.2018 via denna länk: https://www.lyyti.in/Arbetslivets_tvasprakighet_och_flersprakighet__ur_ett_finlandssvenskt_perspektiv_2889