Arcada strävar efter att kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att vara en nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig högskola. Som ett led i det här auditeras Arcadas ledningssystem den 21-23 november 2017 av det nationella centret för utbildningsutvärdering (NUC).

Auditeringar av kvalitetsledningssystem handlar om att verifiera systematiken i kvalitetsarbetet och att hela organisationen handlar i enlighet med de valda förfaringssätten. Kvalitetsledningssystemet omfattar all verksamhet. Den auditeringsmodell som det nationella centret för utbildningsutvärdering (NUC) följer grundar sig på de europeiska principerna (ENQA) och rekommendationerna för kvalitetssäkring i universitet och högskolor. Kvalitetssäkringen i Arcada utgår från dessa riktlinjer och rekommendationer, vilket innebär regelbundet återkommande granskningar av både examens- och icke examensinriktade utbildningar med en metodik som bygger på självutvärdering och extern bedömning av expertgrupp i vilken studenter, sakkunniga och internationella bedömare medverkar.

Arcada auditerades senast 2011 av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH). Rapporten hittas här.

Bekanta dig med Arcadas ledningssystem här.