Inskriptionen är läsårets högtidligaste fest och samtidigt öppningen av det akademiska läsåret 2017-2018. Inbjudna gäster är förstaårets studenter, personal och högskolans övriga inbjudna gäster. Inskriptionen på Arcada hålls torsdagen den 31 augusti 2017 med start kl. 15.00 i Arcadahuset. Klädseln är kavaj. Efter inskriptionen ordnas inskriptionsfest med mingel och mat på lilla torget och chattorget.

Anmälan till inskriptionsfesten öppnas i augusti.