Vårens examensceremoni för utexaminerade under perioden 1.1-1.6.2017 ordnas onsdagen den 14 juni klockan 13.00 på stora torget i Arcadahuset (Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors). 

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt Arcadas rektor Henrik Wolff. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål för våra utexaminerade. Efter ceremonin finns möjlighet till fotografering.

Vänligen notera att anmälan till examensceremonin sker via start.arcada.fi senast den 6 juni.