Din donation är viktig

Du kan stöda Arcadas verksamhet med valfri summa (minimum 10 euro). Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och betala med dina nätbankskoder eller betalkort. Läs mera om kampanjen!

 

Jag vill donera
Såväl privatpersoner som samfund har rätt till skatteavdrag på donationer som överstiger 850 euro. Läs mer om detta längre ned på sidan.
Donera som
  • För en donation på 10 000 euro och mer skall ett gåvobrev fyllas i, undertecknas och returneras till Arcada (se kontaktuppgifter i gåvobrevet). 
  • Donationer på 10 000 euro eller mer kan antingen riktas till yrkeshögskolans allmänna ändamål eller till ett visst utbildningsområde. Om du har frågor gällande donationen, vänligen kontakta Fundraisingmanager Susanna Grönblom. Länk till gåvobrevet.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
2 MB limit.
Allowed types: jpg pdf.

Skatteavdrag

  • Privatpersoner har möjlighet att från sin nettoförvärvsinkomst avdra en penningdonation på minst 850 och högst 500 000 €. Läs mer här.
  • Samfund har möjlighet att få avdrag på penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 €. Läs mer här.

Gåvobrev

  • För en donation på 10 000 euro och mer skall ett gåvobrev fyllas i, undertecknas och returneras till Arcada (se kontaktuppgifter i gåvobrevet). 
  • Donationer på 10 000 euro eller mer kan antingen riktas till yrkeshögskolans allmänna ändamål eller till ett visst utbildningsområde. Om du har frågor gällande donationen, vänligen kontakta Fundraisingmanager Susanna Grönblom. Länk till gåvobrevet.

Medelinsamlingen

Medelinsamlingens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). Medelinsamlingen är avsedd till att förkovra högskolans eget kapital och därmed främja högskolans verksamhet. Endast medelinsamlingens avkastning kan användas. Medelinsamlingen innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte. 

Insamlingstillstånd

  •  Penninginsamlingstillstånd i hela landet utom på Åland för perioden 22.12.2017 – 31.12.2019. Tillståndsnummer RA/2017/1358, beviljat 22.12.2017 (Polisstyrelsen)

Tillståndsinnehavare: Yrkeshögskolan Arcada Ab
Penninginsamlingen anordnas av Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Övriga villkor

Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel, inklusive eventuell statlig motfinansiering. Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen. Donationen kan berättiga till statlig motfinansiering. Donatorn känner till att berättigandet till statlig motfinansiering avgörs av statsrådet. Yrkeshögskolan fonderar donationerna och beslutar om användningen av avkastningen från dem. All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.

För mera information, kontakta: 

 

Susanna Grönblom

Susanna Grönblom

Fundraising Manager

susanna.gronblom@arcada.fi
+358 (0)207 699 514
+358 (0)40 555 3283

Mona Forsskåhl

Mona Forsskåhl

Rektor, vd

mona.forsskahl@arcada.fi
+358 (0)207 699 699
+358 (0)50 430 5940