I enlighet med regeringens beslut stänger Arcada sitt campus från och med 18.3 och förlägger hela sin verksamhet på distans fram till 13.5.

Undervisningen kommer framöver att upprätthållas på distans med enstaka undantag som vi försöker arrangera på andra sätt. Rektor med stöd av krisgrupp säkerställer att verksamheten, inklusive vårens antagning, kan fortsätta med så små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden. Alla våra åtgärder är i linje med myndigheternas rekommendationer. Studenter och personal informeras regelbundet.

Studerar du vid Arcada? Följ med Start för att hålla dig uppdaterad om läget.

Har du sökt till Arcada? Vårens inträdesprov ordnas i år på distans. Läs mer om hur urvalsproven i förstavård, fysioterapi, film och media samt kulturproducentskap ordnas här.  Kallelse till de digitala urvalsproven skickas till sökande med e-post den 9 maj. De övriga utbildningarna använder yrkeshögskolornas gemensamma urvalsprov, som också ordnas på distans i år. Läs mer om det här. Sökande får mer info senast 30.4 per e-post.

För mera information kontakta:

Rektor
Mona Forsskåhl
Tel. 050 430 59 40

Kommunikationschef
Hanna Donner
Tel. 050 300 88 66