Skip to main content

Bibliotek

Vi erbjuder biblioteks- och informationstjänster

Om biblioteket

Arcadas bibliotek erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal. Biblioteket är också öppet för allmänheten.

Personal

Avatar

Heini Oikkonen-Kerman

bibliotekschef, FM

+358 40 6262 183

Ansvarar för ledning och administration, bibliotekssamarbete, statistik,  bibliotekets avtal samt licenser.

Avatar

Sarah Hagström

informatiker, FM

0294 282 815

Ansvarar för informationssökning för Institutionen för hälsa och välfärd samt Institutionen för vård, och fjärrlån.

Avatar

Inger Måtts-Wikström

bibliotekarie, PM

0294 282 694

Ansvarar för att registrera och redovisa Arcadas publikationer och för bokinköp.

Avatar

Tomas Rönn

systemplanerare, ingenjör YH

0294 282 695

Ansvarar för upprätthållande och utveckling av bibliotekets  IT-system.

Avatar

Ina Antell

biblioteksassistent, YH-stud.

0294 282 693

Ansvarar för kundtjänst vid servicedisken.

Avatar

Tatja Pusa

informatiker, FM

0294 282 688

Ansvarar för tryckta tidskrifter, informationssökning för Institutionen för ekonomi och affärsanalys & Institutionen för energi- och materialteknologi &  Institutionen för kultur och media. 

Biblioteket i siffror

Samlingar

2015

2016

2017

22 024 boktitlar 20 784 boktitlar 18 435 boktitlar
139 593 e-böcker 127 401 e-böcker 153 948 e-böcker
180 tryckta tidskriftstitlar 96 tryckta tidskriftstitlar 79 tryckta tidskrifter
14 040 e-tidskrifter 12 828 e-tidskrifter 19 207 e-tidskrifter
12 dagstidningar 5 dagstidningar 4 dagstidningar
44 databaser 44 databaser 71 databaser
Utlån

2015

2016

2017

37 388 lån 35 037 lån 34 331 lån
4 368 registrerade låntagare 4 709 registrerade låntagare 4 372 registrerade låntagare
64 636 besök 61 218 besök 62 692 besök
Undervisning i infosökning

2015

2016

2017

86 t/ 884 deltagare 200 t/ 1529 deltagare 126 t/ 1854 deltagare
55 h individuella handledningar 32 h individuella handledningar 50 h individuella handledningar
Öppethållning

2015

2016

2017

215 dagar/år 230 dagar/år 230 dagar/år
39 t/vecka 39 t/vecka 39 t/vecka
Personal

2015

2016

2017

5,7 personarbetsår 5,9 personarbetsår 6,2 personarbetsår
6 personer 6 personer 6 personer
Virtuella besök

2015

2016

2017

  15000 via webbsidan 9772 via webbsidan
  4336 via Finna 38 718 via Finna
  6210 via start.arcada.fi 9860 via start.arcada.fi
  139 via intra.arcada.fi 243 via intra.arcada.fi
  76255 via Libguiderna

103 256 via Libguiderna

Mera statistik hittar du i vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas

Kontaktuppgifter

Arcada, Biblioteket
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Telefon: 0294 282 690
E-post: biblioteket(a)arcada.fi
Kontaktformulär

 

Bibliotekets blogg på Inside Arcada

Öppettider