Skip to main content

Bibliotek

Vi erbjuder biblioteks- och informationstjänster

Låneservice

Lånerätt

Arcadas bibliotek betjänar i första hand studenter och personal vid Arcada. Också personer utan anknytning till Arcada kan låna böcker och använda biblioteket. Externa användare har i vissa fall begränsad lånerätt.

För att få lånerätt i Arcadas bibliotek behöver du ett lånekort. Lånekortet är gratis och erhålls mot uppvisande av identitetsbevis.

Lånekortet ska visas varje gång du lånar eller förnyar lån.

Lånekortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet. Borttappat lånekort måste därför spärras. För att återfå lånerätten vid förlorat lånekort måste du skaffa ett ersättande lånekort. Biblioteket tar en avgift på 3 € för att ersätta ett förlorat eller skadat kort.

Meddela alltid förändrade person- eller kontaktuppgifter till biblioteket. 

Lånetider

Lånetiderna är 

  • kursböcker och monografier: 14 dagar  
  • korttidslån bör returneras följande vardag innan biblioteket stänger
  • referensexemplar lånas ej

För ordinarie anställd personal vid Arcada gäller en lånetid på 8 månader för monografier. Böckerna kan ändå krävas in efter 14 dagar om boken har reserverats av en annan låntagare.

Då biblioteket har stängt kan lånat material returneras i lådan utanför bibliotekets huvudingång. Böcker som returneras i lådan registreras först följande vardag.

Omlån och uppgifter om egna lån

Omlån görs i första hand genom inloggning i Arcada Finna. Omlån kan också göras per e-post eller telefon. Kontakta biblioteket om du har problem med omlån.

Du kan inte förnya ditt lån om:

  • boken är reserverad av en annan låntagare
  • du har förnyat lånet 20 gånger
  • du har 10 € eller mera i böter. För att häva låneförbudet måste hela bötessumman betalas

Korttidslån kan inte lånas om.

Försenade lån och krav

Lånat material skall återlämnas senast på förfallodagen. För material som inte återlämnas i tid uppbär biblioteket en förseningsavgift. Avgiften beräknas fr.o.m. dagen efter förfallodag. Avgiften för vanliga lån är 0,30 €/bok/dag och för korttidslån 5,00 €/bok/dag efter att biblioteket stängt.

Det är alltid låntagarens skyldighet att själv notera lånetidens längd. Två dagar före förfallodagen sänder biblioteket en påminnelse om lån som förfaller.

Krav på förfallna lån sänds ut fem dagar efter förfallodagen, och därefter sänds ytterligare två kravbrev. Påminnelser och kravbrev sänds per e-post. Låntagare som har minst 10 € i avgifter är avstängd från lån/omlån tills hela bötesbeloppet är betalt. Förfallna lån krävs in tre gånger och följs därefter av faktura. Arcada anlitar indrivningsbyrån Visma för obetalda fakturor.

Förseningsavgifterna kan du betala via Arcada Finna eller i biblioteket med kort.

Reservationer

Böcker som är utlånade kan reserveras (undantaget korttidslån). Reservationerna görs genom inloggning i Arcada Finna eller av bibliotekets personal. Du får ett meddelande per e-post när boken är tillgänglig. Reserverade böcker bör avhämtas inom tre dagar.

Försvunna böcker och förstört material

Låntagaren är skyldig att ersätta försvunna lån eller förstört material antingen genom att ersätta med ett motsvarande exemplar eller genom att betala en avgift (se avgifter).

Låntagarregister och datasekretess

Dataskydd på Arcada

Adressförändring

Meddela alltid förändrade person- eller kontaktuppgifter till biblioteket eller via din profil på Arcada Finna.

Uppge ditt namn, lånekortets nummer och de nya kontaktuppgifterna.
e-post: biblioteket(a)arcada.fi
telefon: 0207 699 690

Fjärrlån

För Arcadas studenter och personal

Du kan fjärrlåna böcker och tidskriftsartiklar som inte finns i Arcadas bibliotek. Det långivande biblioteket fastställer lånetiden och övriga lånevillkor. Material som finns i huvudstadsregionens övriga bibliotek fjärrlånas inte. Kom till lånedisken eller kontakta biblioteket(a)arcada.fi.

För bibliotek

Bibliotek kan beställa fjärrlån via beställningsformulär för bibliotek eller genom att skicka e-post till biblioteket(a)arcada.fi.

Kursböcker och examensarbeten vid Arcada fjärrlånas inte till andra bibliotek.

Avgifter för fjärrlån (se avgifter).

Inköp

Du som är student eller personal vid Arcada är välkommen att lämna inköpsförslag till biblioteket. Använd formuläret för Inköpsförslag.

Avgifter

Uppdaterat 26.3.2019

Avgifter

Förseningsavgift 0,30 /bok/dag
Förseningsavgift, korttidslån 5 €/dag
Ersättning för försvunnet bibliotekskort 3 €
Ersättning för försvunna och skadade  böcker 50 € eller nytt exemplar

Fjärrlån och kopior

Från inhemska och nordiska bibliotek Avgiftsfritt: Arcadas studenter och personal
20 €: externa kunder
Från utomnordiska bibliotek 20 €: Arcadas studenter och personal
35 €: externa kunder
Kopior Avgiftsfritt: Arcadas studenter och personal
 
15 €/artikel (max 20 s.), 5 €/följande 10 s.: externa kunder
 

Fjärrlån till bibliotek

Bibliotek inom offentlig förvaltning Avgiftsfritt
Företag och kommersiella inrättningar 15 €
Kopior  Avgiftsfritt för  bibliotek inom offentlig förvaltning
20 €/artikel (max 20 s.),
5 €/följande 10 s. - företag och kommersiella inrättningar
 

Informationstjänst för externa kunder

Informationssökningar 50€/h
Undervisning i informationssökning 50€/grupp
Kopiering för externa kunder
Kopior kan köpas i biblioteket för 20 cent/sida.
 

Blanketter

Har du behov av inlästa läromedel?

Högskolestuderande med dyslexi o.a läshinder kan låna kurslitteratur från Celia.

Kontaktuppgifter

Arcada, Biblioteket
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Telefon: 0294 282 690
E-post: biblioteket(a)arcada.fi
Kontaktformulär

 

Bibliotekets blogg på Inside Arcada

Öppettider