Här kan du ställa frågor om informationssökning, låneärenden och bibliotekets verksamhet i allmänhet. Formulera din fråga så exakt som möjligt och precisera ämnesområdet. Frågan besvaras inom tre arbetsdagar.