Här kan du lämna förslag på böcker, tidskrifter eller annat material som du tycker att biblioteket borde köpa in. Ge så fullständiga uppgifter som möjligt.

Inköpsförslaget gjort av
Uppgifter om boken
(Fylls i av lärare som beställer kursböcker)
Önskar du få ett meddelande när materialet är tillgängligt?