Skip to main content

Bibliotek

Vi erbjuder biblioteks- och informationstjänster

Forskarstöd

Publikationsregister

Juuli- julkaisutietoportaali innehåller uppgifter om personalens publikationer och produktioner från 2012 och framåt.

Skribenterna informerar biblioteket om sina publikationer. Biblioteket sköter insamlingen av statistiken över Arcadas publikationsverksamhet till UKM.

Arcada Publikation, Arcada Working Papers

Arcada Publikation innehåller konferenspublikationer, rapporter och utredningar.

Arcada Working Papers (ISSN 2342-3064) är arbetsversioner av akademiska artiklar, kapitel i böcker eller översiktsartiklar. Artiklarna i denna serie presenterar pågående forskning och undersökningar och kan senare publiceras i reviderad form i andra vetenskapliga forum.

Biblioteket har en representant i forskningsrådet.

Parallellpublicering

Parallellpublicering är en form av fri tillgänglighet, där en publikation som publicerats i en annan publiceringskanal också görs fritt tillgänglig i högskolans eget publikationsarkiv. Vid Arcada parallellpubliceras forskningsartiklarna i Theseus. Läs mer i Libguiden för OA.

Användarstöd för bibliotekets e-tjänster

Biblioteket erbjuder användarstöd för bibliotekets e-tjänster och hjälp med informationssökning.

Vänligen kontakta informatikern för din avdelning:

Institutionen för Kultur och media
Tatja Pusa
Telefon 0294 282 688
E-post: tatja.pusa(at)arcada.fi

Institutionen för Hälsa och välfärd & Institutionen för vård
Sarah Hagström
Telefon +358 40 848 06 94
E-post: sarah.hagstrom(at)arcada.fi

Institutionen för Energi och materialteknologi & Institutionen för Ekonomi och affärsanalys
Tatja Pusa
Telefon 0294 282 688
E-post: tatja.pusa(at)arcada.fi

Litteratur för din forskning

Biblioteket tillhandahåller litteratur för din forskning (se Samlingar). Om du behöver en bok eller tidskriftsartikel som inte finns i bibliotekets samlingar kan du göra ett inköpsförslag eller beställa den som fjärrlån, biblioteket (at) arcada.fi.

Mer information om bibliotekets service för personalen hittar du i följande guider:

Libguide för personalen

E-böcker

OA

Upphovsrätt

Kontaktuppgifter

Arcada, Biblioteket
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Telefon: 0294 282 690
E-post: biblioteket(a)arcada.fi
Kontaktformulär

 

Bibliotekets blogg på Inside Arcada

Öppettider